Voorwaarden

Voor consumenten hanteren wij de algemene voorwaarden zoals die zijn vastgelegd door de Stichting Webshop Keurmerk. Deze vindt u hieronder, en kunt u ook downloaden als PDF

Voor bedrijven en overheidsinstellingen hanteren de Algemene Verkoopvoorwaarden zoals we die hebben vastgelegd bij de arrondissementsrechtbank van Alkmaar; u vindt ze hier

 

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Voor consumenten geldt een wettelijk herroepingsrecht, zie de artikelen 6 t/m 8 in de consumenten voorwaarden.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

!
!